Ændring af 10-kilos reglen

1/7-2021 træder den forventede ændring af 10-kilos-reglen i kraft. Nedenfor får du et overblik over nye grænseværdier samt en præcisering af krav og undtagelser.  

Hos H. Jessen Jürgensen er vi altid opdateret på branchens gældende krav og regler, så vi kan vejlede dig og hjælpe dine projekter godt i mål.

Nye grænser for HFC-holdige køleanlæg og varmepumper 

FOR KØLEANLÆG gælder det fra 1/7 21, at den maksimale fyldning for nye split-anlæg er 5 tons CO2. Fabrikssamlede, hermetisk lukkede anlæg må som hidtil have maksimalt 10 kg fyldning.

Undtaget

 • kølesystemer med varmegenvinding til formål (HFC) med en fyldning på 50 kg eller derunder, som er færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning.
 • køleanlæg (HFC) med fyldninger mellem 0,15 kg og 10 kg, som er færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning.
   

FOR VARMEPUMPER er ændringen lidt anderledes. Fabrikssamlede, hermetisk lukkede anlæg har som hidtil en maksimal grænse på 50 kg. For split-anlæg er grænsen fra 1/7 21 være 5 tons CO2.

Undtaget

 • varmepumper (HFC) med en fyldning på 50 kg eller derunder, som er færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning.

OBS - for varmepumper under 10 kg træder de nye regler først i kræft fra 1/1 22. Det vil sige, at split-anlæg indtil 1/1 22 må installeres med op til 10 kg HFC. Det vil som hidtil være muligt at søge dispensation fra begrænsningerne i overgangsperioden. 
 

Se mere om reglerne for dispensation her

Grænser for fyldning

 

  Færdigsamlet fra fabrik Øvrige
Køleanlæg 10 kg 5 ton CO2-ækvivalenter
Varmepumper og -genvinding 50 kg 5 ton CO2-ækvivalenter
AC-anlæg og affugtere 5 ton CO2-ækvivalenter

Hvad betyder "færdigsamlet fra fabrik"?
 

Jf. bekendtgørelsen er anlæg "færdigsamlet fra fabrik", anlæg, som er færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning.
Der er tale om præfyldt udstyr, som ikke kræver arbejde på kølekredsen for at blive taget i brug.

Intentionen med "færdigsamlet fra fabrik" er, at anlægget skal opfylde de samme krav som f-gasforordningen stiller til hermetisk lukkede anlæg:

"Anlæg eller udstyr, hvor alle dele, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, er gjort tætte ved svejsning, lodning eller en tilsvarende fast forbindelse, som kan omfatte blokerede ventiler eller blokerede adgangspunkter, der muliggør korrekt reparation eller bortskaffelse, og som har en testet lækagerate på mindre end tre gram pr. år under et tryk på mindst en fjerdedel af det maksimalt tilladte tryk"

Hvilke anlæg lever op til kravet om at være fabrikssamlet/hermetisk lukket?

Det må generelt antages, at præfyldt udstyr, der sælges lovligt på det europæiske marked, lever op til disse krav. Principielt bør det dog fremgå af anlæggets systemplade eller datablade, når der er tale om et anlæg, der lever op til kravet om at være hermetisk lukket. Alternativt bør producenten/leverandøren kunne oplyse dette.

Der er ingen fyldningsgrænse for disse typer udstyr:

 • Vaccinekølere
 • Mobile køleanlæg
 • Airconditionanlæg i køretøjer og fly
 • Lavtemperaturfrysere (temperaturer under -50° C)
 • Medicinske spraydåser
 • Laboratorieudstyr
 • Testfaciliteter til afprøvning af køleudstyr
 • Automatik (termostater, ventiler m.v.)
 • Varer til militær anvendelse
 • Varer til anvendelse ombord på skibe

Kilde: Dansk Køl & Varme